นักพูดเมืองรถม้าคว้าที่ ๒ การประกวดสุนทรพจน์ ๙ ปีศาลปกครอง

นักศึกษา ม.ราชภัฏลำปางฝ่าด่านหินรอบคัดเลือกเข้าชิงชนะเลิศ ผลคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ๙ ปีศาลปกครอง คว้าเงินรางวัลรวม ๓๐,๐๐๐ ทางด้านรักษาราชการแทนอธิการบดีกล่าวยินดีนักศึกษาที่ทำคุณงามความดีและชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัย เตรียมมอบเสื้อสามารถและประกาศเกียรติคุณ พร้อมพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบต่อไป

       ผู้สื่อข่าวรายงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางถึงผลการประกวดในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ๙ ปีศาลปกครอง ในหัวข้อ “๙ ปีศาลปกครองแห่งความเชื่อมั่น” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ ม.ค. – ๒ มีนาคม ๒๕๕๓  ณ ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. การประกวดมีขึ้นใน ๓ รอบการแข่งขันคือรอบคัดเลือกจากนักศึกษา สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยคัดจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบวีซีดี


       นักศึกษา ม.ราชภัฏลำปางฝ่าด่านหินรอบคัดเลือกเข้าชิงชนะเลิศ ผลคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ๙ ปีศาลปกครอง คว้าเงินรางวัลรวม ๓๐,๐๐๐ ทางด้านรักษาราชการแทนอธิการบดีกล่าวยินดีนักศึกษาที่ทำคุณงามความดีและชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัย เตรียมมอบเสื้อสามารถและประกาศเกียรติคุณ พร้อมพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบต่อไป

       ผู้สื่อข่าวรายงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางถึงผลการประกวดในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ๙ ปีศาลปกครอง ในหัวข้อ “๙ ปีศาลปกครองแห่งความเชื่อมั่น” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ ม.ค. – ๒ มีนาคม ๒๕๕๓  ณ ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. การประกวดมีขึ้นใน ๓ รอบการแข่งขันคือรอบคัดเลือกจากนักศึกษา สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยคัดจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบวีซีดี  มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจำนวน ๙๐ คน ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานในรอบแรกปรากฏว่ามีผู้ผ่านเข้าสู่รอบสองเพียง ๒๖ คน และในการประกวดรอบคัดเลือกรอบที่ ๒ นั้นได้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้าแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ณ ห้องสัมมนา ๒ (แนวลาด) อาคารศาลปกครอง ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ ๒ เพียง ๑๓ คน โดยนางสาวศรัญญา สิงเห นักศึกษาชั้นปีที่ ๒สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สามารถผ่านรอบคัดเลือกในรอบแรกจากการส่งผลงานในรูปแบบวีซีดีและผ่านรอบคัดเลือกในรอบที่ ๒ ติด ๑ ใน ๑๓ คน จากตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

      ภายหลังจากที่ผ่านรอบคัดเลือกรอบที่ ๒ ซึ่งมีผู้เข้าประกวด ๑๓ คน ศาลปกครองสูงสุดได้จัดให้มีการประกวดรอบชิงชนะเลิศขึ้นในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓  ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. โดยกำหนดให้ผู้เข้าประกวดพูดเพียงคนละ ๑๐ นาที ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่านักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นางสาวศรัญญา สิงเห สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ คว้าเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณมาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจ โดยรางวัลชนะเลิศเป็นของนายสมเกียรติ คงสวัสดิ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ มี ๒ รางวัลเป็นของนางสาวคณาธร น้อยลำ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา และนางสาวรติมา ประยูรวงค์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ  ส่วนรางวัลชมเชยมี ๕ รางวัลเป็นของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

       รายละเอียดข่าว
       คลิกที่นี่

GD Star Rating
loading...