สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางร่วมกับเซ็นเตอร์โปรเฟสชั่นแนลเซสเม้นท์ดำเนินการจัดสอบ TOEIC

    
      สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  ร่วมกับเซ็นเตอร์โปรเฟสชั่นแนลเซสเม้นท์( ประเทศไทย)ซึ่งเป็นตัวแทนของสถาบัน Educational Testing Service  (ETS) ที่ดำเนินการจัดสอบ  TOEIC (Test of English for International Communication) จัดสอบ TOEIC

ที่สถาบันภาษา ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
วันที่จัดสอบ     วันพฤหัสบดี  ที่ 26  กันยายน 25555  เปลี่ยนแปลงวันสอบ จากเดิม 27 กันยายน 2555

  • เวลาสอบ  รอบเช้า :   08.30 – 12.00 น. รอบบ่าย : 12.30 – 16.00 น.
  • สถานที่จัดสอบ  ณ.ห้องปฏิบัติการภาษา สถาบันภาษาอาคาร 6 ชั้นที่ 1 ข้างหอประชุมบัวตอง  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  • อัตราค่าสอบ  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  700  บาท

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 1, 000 บาท
บุคลากรทั่วไป 1, 500 บาท

  • หลักฐานที่แสดงตัวในวันสอบ

นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ , มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต ตัวจริงยังไม่หมดอายุ
  2. บัตรนักศึกษา/บัตรพนักงานหรือบัตรข้าราชการประจำมหาวิทยาลัย

บุคคลทั่วไป : บัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตหรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ตัวจริงยังไม่หมดอายุ

สำหรับท่านที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  054-237-399  ต่อ 6001-2  หรือ  มือถือ 01 950- 2340

ระเบียบการสอบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ
คลิกที่นี่

GD Star Rating
loading...
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางร่วมกับเซ็นเตอร์โปรเฟสชั่นแนลเซสเม้นท์ดำเนินการจัดสอบ TOEIC, 1.0 out of 10 based on 3 ratings