ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ


      ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน ลาว) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ วันที่ 17 สิงหาคม 2555 โดยมี ผศ.ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และตัวแทนอาจารย์จากคณะที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

GD Star Rating
loading...
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ, 1.0 out of 10 based on 1 rating