มร.ลป แจ้งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔

มร.ลป แจ้งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔
พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ ปฏิบัติราชการแทนราชเลขานุการในพระองค์ฯ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกิจการในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทำหน้งสือแจ้งให้ทราบ เรื่อง การเสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรดังนี้
ด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔
สำหรับรายละเอียดในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับภูมิภาคจะเป็นผู้กำหนดเองในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดให้ทราบในโอกาสต่อไป
ภาคเหนือ
วันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
เว็บไซต์ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
http://lprumis.lpru.ac.th/End/

จำนวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ
คลิกที่นี่
รายละเอียดเกี่ยวกับการซ้อมรับ-ซ้อมใหญ่ แก้ไขใหม่
กำหนดการซ้อมรับ-ซ้อมใหญ่

เว็บไซต์การรายงานตัว…………
http://janphar.lpru.ac.th/cai/
  

มร.ลป แจ้งขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

แจ้งเส้นทางการเดินทางไปยังหอระชุมหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แผนที่แสดงวิทยาเขตสะลวงขี้เหล็ก
แผนที่แสดงการเดินทาง

ถ่ายถอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔
คลิกที่นี่

 ตารางการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามกีฬากลางแจ้งใกล้โรงยิมส์พลศึกษา
คลิกที่นี่

วันที่ กิจกรรม
27 ก.พ. – 11 มี.ค. 55 บัณฑิตรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีฯ
24 มี.ค. – 1 เม.ษ. 55 บัณฑิตรับชุดครุย ณ ฝ่ายครุย อาคารอาลัมภางค์ ชั้น 2(ให้บริการเฉพาะบัณฑิตที่ทำการสั่งจองชุดครุยผ่านการรายงานตัวเท่านั้น)
22 – 23 เม.ย. 55 บัณฑิตปริญญาตรี ฝึกซ้อม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  – กลุ่ม 1 : วุฒิ บธ.บ. และ บช.บ.  – กลุ่ม 2 : วุฒิ ค.บ. ศศ.บ. วท.บ. นบ. และ รปบ.
23 เม.ย. 55 บัณฑิตปริญญาโท ฝึกซ้อม ณ ห้องประชุมธัญกร คณะวิทยาการจัดการ
24 เม.ย. 55 พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต ถ่ายภาพหมู่ และ ซ้อมใหญ่เสมือนจริง
24 เม.ย. 55 งานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่ (เริ่ม เวลา 18.30 น.)
25 เม.ย. 55 หยุด  :  บัณฑิตเตรียมพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
26 เม.ย. 55 รับจริง : บัณฑิตภาคบ่าย  ตั้งแถว เช็คชื่อ ตรวจสอบความเรียบร้อย  ก่อนเข้าหอประชุม  เวลา 12.30 น.
GD Star Rating
loading...
มร.ลป แจ้งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔, 1.0 out of 10 based on 145 ratings