คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป เปิดอบรม”เทคนิคการขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยเมล็ด”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป เปิดอบรม"เทคนิคการขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยเมล็ด"

      
    

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดอบรมการขายพันธ์ผักหวานป่าด้วยเมล็ดแก่ชาวบ้าน หวังสร้างรายได้จากอาหารยอดฮิตของคนท้องถิ่น

      ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะจัดการอบรม“เทคนิคการขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยเมล็ด” แก่ชาวบ้าน เกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชาวบ้านและเกษตรกรรวมทั้งผู้สนใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งการอบรม “เทคนิคการขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยเมล็ด” ดังกล่าวนั้นเป็นผลมาจากในท้องถิ่นและชุมชนของภาคเหนือนิยมในการบริโภคผักหวานป่า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำเอาผักและสมุนไพรในป่ามาบริโภค รวมทั้งจากความต้องการทางด้านการบริโภคที่มีสูง จึงทำให้เกิดอาชีพการเก็บผักในพื้นที่ป่ามาจำหน่าย รวมทั้งผักหวานป่าด้วย

     และด้วยความต้องการทางการตลาดของผักหวานป่าที่มีสูงและจำนวนของผักหวานป่าที่มีจำนวนจำกัดในบางพื้นที่และข้อจำกัดในการเพาะปลูก ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงเล็งเห็นถึงการขยายพันธ์ผักหวานป่าด้วยเมล็ด ซึ่งได้ทำการทดลองขยายพันธ์จนสำเร็จและนำมาซึ่งการอบรม “เทคนิคการขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยเมล็ด” ให้แก่ชาวบ้านและเกษตรกร รวมทั้งผู้สนใจอันจะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปดำเนินการปลูกผักหวานป่าเพื่อการบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้ต่อไป

     ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมการอบรมที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทร.๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๒๔๐๐

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
http://www.aggiefac.lpru.ac.th/

รายละเอียดโครงการ
คลิกที่นี่

กำหนดการจัดโครงการ
คลิกที่นี่

GD Star Rating
loading...
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป เปิดอบรม"เทคนิคการขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยเมล็ด", 1.0 out of 10 based on 1 rating