คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์

      ด้วยทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรม นิทรรศการวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00-17.00 น. ณ หอประชุมจันทน์ผา ในงานท่านจะได้พบกับภาพแสดงทางวิทยาศาสตร์ ละครวิทยาศาสตร์ Science Show ป้ายนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว

GD Star Rating
loading...