สกสค.ลำปาง ขยายเงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. สูงสุดคนละไม่เกิน 1.2 ล้านบาทเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม2553เป็นต้นไป

สกสค.ลำปาง  ขยายเงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. สูงสุดคนละไม่เกิน 1.2 ล้านบาทเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม2553เป็นต้นไป

    

     สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง(คุรุสภา จังหวัดลำปาง)    ได้แจ้งโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.  ใหม่ มาให้แก่สมาชิกคุรุสภา และบุคลากรทางการศึกษา ใหม่   โดย มติที่ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2553  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  2553  ได้อนุมัติให้จัดสวัสดิการแก่สมาชิก ช.พ.ค.  ในวงเงินสูงสุดคนละไม่เกิน 1.2  ล้านบาท   ภายใต้ชื่อ  โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.”  โดยให้ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงิน ในการดำเนินการโครงการ  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  MLR  ลบ  0.50  ต่อปี    เริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคม  2553    หากสมาชิกผู้สนใจจะกู้เงินโครงการดังกล่าว   โดยผู้ที่ประสงค์จะกู้เงินตามโครงการดังกล่าว  โปรดรับแบบฟอร์มได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง หรือดาวโหลดแบบฟอร์มกู้เงินโครงการ ช.พ.ค. นี้ได้ที่เวปไซด์ สกสค. ที่ http://www.wpe-lp.org   โทรสอบถามได้ที่งานสวัสดิการ สกสค. จังหวัดลำปาง   409/1  ถนนพระเจ้าทันใจ  ต.ต้นธงชัย   อ.เมือง  จังหวัดลำปาง   52000   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่เบอร์ โทร 054-228234-4 ต่อ  13   

( ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน.งานการเจ้าหน้าที่ หรือ หน.งานคลัง  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  โทร 054-237399 ต่อ  3823  ( งาน กจ.)  หรือ  3813  (งานคลัง)

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

————————————————-
งานประชาสัมพันธ์  ม.ราชภัฏลำปาง –  ข่าว

GD Star Rating
loading...