มร.ลปและศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 5 ลำปางแจ้งกำหนดการสอบข้อเขียนคัดเลือกบรรจุข้าราชการตำรวจ

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 5  ลำปาง  แจ้งกำหนดการสอบข้อเขียน คัดเลือกบรรจุข้าราชการตำรวจ  (ใหม่) เป็นอาทิตย์ที่  25 เมษายน 2553

ประกาศตำรวจภูธรภาค 5
เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน พร้อมข้อปฏิบัติของผู้สมัคร
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้อเขียน สถานที่สอบ ห้องสอบ  มหวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกที่นี่     

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้อเขียน สถานที่สอบ ห้องสอบ ทั้งหมด
คลิกที่นี่

**************************************
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 5  ลำปาง  แจ้งกำหนดการสอบข้อเขียน คัดเลือกบรรจุข้าราชการตำรวจ  (ใหม่) เป็นอาทิตย์ที่  25 เมษายน 2553

    ตามที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 5  ลำปาง ได้ขอใช้สถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดลำปาง รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เป็นสนามสอบข้อเขียน  ในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี   เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  พ.ศ.2553  ในวันอาทิตย์  ที่ 14  มีนาคม 2553   และได้แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบก่อน เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองมีการชุมนุมของกลุ่มคนทางการเมือง ทั้งในกรุงเทพฯ และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ  ขณะนี้เหตุการณ์ชุมนุมสงบขึ้น ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 5  ลำปาง จึงมีกำหนดการสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2553  ใหม่จากวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม  2553 เป็นวันอาทิตย์ที่ 25  เมษายน  2553     ดังนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป.1 สัปดาห์ ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 24-25 เมษายน 2553  เพื่อใช้อาคารต่างๆ เป็นสถานที่สอบ   จะแจ้งให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้เข้าสอบทราบทั่วกัน


 ——————————–

 งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏลำปาง – ข่าว

GD Star Rating
loading...
มร.ลปและศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 5 ลำปางแจ้งกำหนดการสอบข้อเขียนคัดเลือกบรรจุข้าราชการตำรวจ, 1.0 out of 10 based on 7 ratings