ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค5 ลำปางแจ้งเลื่อนการสอบข้อเขียนคัดเลือกบรรจุข้าราชการตำรวจ

ตามที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 5  ลำปาง ได้ขอใช้สถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดลำปาง เป็นสนามสอบข้อเขียน  ในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี   เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  พ.ศ.2553  โดยกำหนดการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์  ที่ 14  มีนาคม 2553  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. -16.00 น.

      
       ตามที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 5  ลำปาง ได้ขอใช้สถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดลำปาง เป็นสนามสอบข้อเขียน  ในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี   เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  พ.ศ.2553  โดยกำหนดการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์  ที่ 14  มีนาคม 2553  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. -16.00 น. นั้น   เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ได้แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบดังกล่าวไปก่อน  เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองมีการชุมนุมของกลุ่มคนทั้งในกรุงเทพฯ และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในช่วงนี้   ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปสอบของผู้สมัครสอบ ณ สนามสอบต่างๆ  ในจังหวัดลำปาง  รวมถึงที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางด้วย  จึงขอเลื่อนการใช้สถานที่สอบ ในจังหวัดลำปาง ไปก่อน หากเหตุการณ์บ้านเมืองสงบเรียบร้อยและมีกำหนดแน่นอน  จะแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบในโอกาสต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
     ——————————–

                                                                                                       ฝ่าย ปชส. ม.ราชภัฏลำปาง  – ข่าว

GD Star Rating
loading...