สำนักงานหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง 1 อัตรา


ด้วยสำนักงานหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัตรบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์
อัตราเงินเดือนๆละ ๑๐,๘๕๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

การรับสมัคร
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสำนักงานหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ ชั้น ๑ อาคาร ๔ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ภาคเช้า เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

รายละเอียดการรับสมัคร
คลิกที่นี่

รายละเอียดคุณสมบัติ
คลิกที่นี่

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
คลิกที่นี่

GD Star Rating
loading...
สำนักงานหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง 1 อัตรา, 1.0 out of 10 based on 1 rating