ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 29 ธันวาคม 2560  (อ่าน 54 ครั้ง)

Pr_hom

  • lpru 04

  • ออฟไลน์
  • ****

  • 406
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3531/2560 อาจารย์ อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ไปราชการเพื่อ เข้ารวมประชุมเพื่อต้อนรับคณะผู้แทนและประชุมร่วมกับ Taiwan-Thailand Run President Forum  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560
คณะครุศาสตร์

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1183/2560 นางสาวสุวรรณี เครือพึ่ง ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนบ้านแม่ตา และโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ในระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560


2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1188/2560 ดร.สุธิดา พลชำนิ ไปราชการเพื่อ มีกำหนดลงพื้นที่จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพัฒนาห้องสมุดและศูนย์เด็กเล็ก ณ จังหวัด เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2561


3.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1189/2560 นางสาวสุวรรณี เครือพึ่ง ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา  ณ โรงเรียนบ้านสันทราย -ทุ้งเกวียน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2560


4.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1190/2560 นางสาวธิดารัตน์ ผมงาม ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลงาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2560


5.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1191/2560  นางสาวธิดารัตน์ ผมงาม ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษา  ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนบ้านแม่ตา และโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อำเภอแจ่ห่ม จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 22 ธันวา 2560