ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 19 ธันวาคม 2560  (อ่าน 48 ครั้ง)

Pr_hom

  • lpru 04

  • ออฟไลน์
  • ****

  • 406
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3507/2560 นายสมพงค์ จันทร์ต๊ะวงค์ ไปราชการเพื่อ ไปรับ-ส่ง รองศาตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู ซึ่งเดินไปเข้าร่วมประชุมสภาสถาบันการอาชีวการศึกษาภาตใต้ 3 ครั้งที่ 11/2560 ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560
 
2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3516/2560 อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อการสังเคราะห์การดำเนินงานและพัฒนานโยบายสาธารณะ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โอเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2560
 
คณะครุศาสตร์

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1181/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในโครงเพาะพันธุ์ปัญญากำหนดจัดเวทีระดมสมองเพื่อพัฒนาระบบ PLC ณ โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 6- มกราคม 2561
 
2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1183/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่ 3447/2560 ณ โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ โรงเรียนบ้านปางสา วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง โรงเรียนปัว โรงเรียนบ้านปรางค์ จังหวัดน่าน ในะหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2560

3.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1184/2560 อาจารย์ ดร.ปริญญภาษ สีทอง ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่ 3447/2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึุกษาเถินเทคโนโลยี โรงเรียนล้อมแรดวิทยา และวิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560

4.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1185/2560 ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่ 3447/2560 ณ โรงเรียนหวัวเฉียว โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ ในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560

 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 20, 2017, 09:50:48 am โดย Pr_hom »