สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2554

    
    

    ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกและขอความร่วมมือไปยังนานาประเทศทั่วโลกในการร่วมรณรงค์/จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีได้มีการกำหนดประเด็นการรณรงค์เพื่อการดำเนินการงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ้งในปี 2554 นี้
    เพื่อให้การจัดกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2554 มีความสอดคล้องกับประเด็นในการรณรงค์ขององค์การอนามัยโลกและเกิดประสิทธฺภาพสูงสุดในภาพรวมต่อเนื่องตลอดปี กรมควบคุมโรคได้แจ้งคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2554 
 

“พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่”

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
http://www.thaiantitobacco.com/

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2554, 10.0 out of 10 based on 1 rating

About admin