สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง แจ้งสมาชิกหน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องแจ้งยอดยอดปันผล – เฉลี่ย

     Post-lpru-57-111257
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง  จำกัด  หน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บัดนี้  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง  จำกัด  แจ้งยอดยอดปันผล – เฉลี่ย เรียบร้อยแล้ว  สมาชิกฯ สามารถเข้าดูได้ที่เวปไซด์  http://www.lptcoop.com  และสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีตามที่สมาชิกได้ระบุไว้  วันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ หลังจากปิดการประชุมใหญ่แล้ว   จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง แจ้งสมาชิกหน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องแจ้งยอดยอดปันผล - เฉลี่ย, 10.0 out of 10 based on 1 rating

About admin