กระทรวงมหาดไทยแจ้ง วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน

     Post-lpru-57-301057-3
กระทรวงมหาดไทยแจ้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2557  ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ด่วนที่สุด  นร.0506/ว102  ลงวันที่  3  ตุลาคม  2557 กำหนดให้วันศุกร์ที่  2  มกราคม  2558  เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก  1  วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

About admin