สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

    Post-lpru-57-110357-5
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอส่งสำเนาหนังสือด่วนที่สุดเรื่อง  การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

เอกสารเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่าน

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

About admin