สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญร่วมประชุม “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556


       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ( Thailand Research Expo)ขึ้นทุกปี โดยมีวัถตุประสงค์ให้เป็นเวทีแสดงผลลงานวิจัยจากความร่วมือของเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ ในการนำเสนอผลงานและกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติสำหรับเชื่อมโยงองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัย ในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ต่อกลุ่มเปล้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ 4 มติ คือ มิติเชิงวิชาการ,มิติเชิงนโบาย,มิติเชิงเศรษฐกิจ,และมิติเชิงสังคม/ชุมชน โดยในปี2556 ได้กำหนดจัดงาน”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ( Thailand Research Expo 2013 ) ขึ้นระหว่างวันที่23-27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอสเวนชั่นเซ็นเตอร์

ขอเชิญผู้สนใจในการประชุมครั้งนี้สามารถเข้าร่วมดูรายละเอียดได้ที่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2556
http://www.researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญร่วมประชุม "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556, 10.0 out of 10 based on 1 rating

About admin