สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง แจ้งกำหนดการออกพบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ประจำปี 2556

     
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ได้แจ้งกำหนดการออกพบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ประจำปี 2556 จึงขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง สังกัดหน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 น – 12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์ฯ) รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางจำกัด

ที่ http://www.lptcoop.com/2012/
http://www.lptcoop.com/2012/images/alert/560425.pdf

fackbook
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/383410941707316

<<<สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง แจ้งข่าว เรื่อง สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง >>>

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง แจ้งกำหนดการออกพบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ประจำปี 2556, 10.0 out of 10 based on 1 rating

About admin