สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางจำกัด แจ้งข่าวให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางทราบทั่วกัน

กำหนดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด พบปะสมาชิก ประจำปี2553
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
คลิกเพื่อดูรายชื่อ
———————————————————————————
 

1. ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
2. จัดประกวดกิจกรรมครัวเรือนและการประกวดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  

 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

   ขอให้สมาชิกสหกรณ์ฯ หน่วย ม.ราชภัฏลำปาง ขอรับแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษาให้บุตรของท่าน   ได้ที่คุณพรรณวิภา บุญมา   งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  อาคารโอฬาร  ชั้น 2  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม  2553 ในวันและเวลาราชการ  (โทรภายใน  3825 , 086-1988804 ) 

***********************************************************
คลิกที่นี่
 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ครูออมทรัพย์ลำปาง
คลิกเพื่อดู
 แผ่นผับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง  จำกัด
คลิกเพื่อดู

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

About admin