สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาร่วมแข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล ภายในงาน Management Fair ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

 
      สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดชุดรีไซเคิล ภายในงาน Management Fair ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดและใบสมัคร
 คลิกเพื่ออ่าน

GD Star Rating
loading...
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาร่วมแข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล ภายในงาน Management Fair ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561, 10.0 out of 10 based on 1 rating