งานกิจกรรมนักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษามร.ลป.ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

       ประกาศ จากงานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561ณ หน่วยเลือกตั้งประจำคณะ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.

GD Star Rating
loading...
งานกิจกรรมนักศึกษา มร.ลป.ขอเชิญนักศึกษามร.ลป.ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561, 10.0 out of 10 based on 1 rating