ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเฉี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา

SCAN_job30-300161
GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเฉี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา, 6.0 out of 10 based on 2 ratings