โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.จัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศให้กับบุคคลทั่วไปจำนวน 5 หลักสูตร


โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศให้กับบุคคลทั่วไปจำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC (30 ชั่วโมง)
  2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (30 ชั่วโมง)
  3. หลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยว (30 ชั่วโมง)
  4. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (30 ชั่วโมง)
  5. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (30 ชั่วโมง)

***ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 2,000 บาท***

       ผู้สมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือติดต่อขอรับใบสมัครทาง Email: lc_lpru@hotmail.com โดยสามารถส่งใบสมัครมาทางจดหมายตามที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100) หรือทางโทรสาร 054-237388

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
081-6037465 (นนทยา)
084-1764936 (อริศรา)

หมายเหตุ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมน้อยกว่า 10 คน ในแต่ละหลักสูตร และจะดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนให้หลังจากปิดรับสมัครไม่เกิน 7 วัน

ดาวน์โหลดใบสมัคร
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

GD Star Rating
loading...
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.จัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศให้กับบุคคลทั่วไปจำนวน 5 หลักสูตร, 10.0 out of 10 based on 1 rating