งานสิทธิประโยชน์ มร.ลป.แจ้งการสั่งจองเสื้อกิจกรรมและเครื่องหมาย รอบที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

    งานสิทธิประโยชน์ มร.ลป.ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สั่งจองเสื้อกิจกรรมและเครื่องหมาย รอบที่ 1 วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 – 31 มกราคม 2561 (ก่อนทำการสั่งจองทุกครั้งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน)

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่าน

thumbnail_Sh2

 

GD Star Rating
loading...
งานสิทธิประโยชน์ มร.ลป.แจ้งการสั่งจองเสื้อกิจกรรมและเครื่องหมาย รอบที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 8.3 out of 10 based on 3 ratings