งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2560 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา

     งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2560 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษาได้ ณงานทะเบียนและประมวลผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ตามรายชื่อที่ปรากฏ จำนวน 7 หน้าต่อไปนี้
news-040161
GD Star Rating
loading...
งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2560 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา, 7.3 out of 10 based on 3 ratings