กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร นักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ.2540

news-201060
GD Star Rating
loading...
กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร นักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ.2540, 9.0 out of 10 based on 2 ratings