มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคคต ครบ 1 ปี


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคคต ครบ 1 ปี ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
GD Star Rating
loading...