กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มุ่งสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ วันที่ 20 กันยายน 2560

         
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มุ่งสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 12.30 น. ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สอบถาม / ดูรายละเอียด ได้ที่
กองพัฒนานักศึกษา (ห้องงานแนะแนวและให้คำปรึกษา)
โทร 054-237399 ต่อ 4102 / www.snk.lpru.ac.th

GD Star Rating
loading...
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มุ่งสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ วันที่ 20 กันยายน 2560, 10.0 out of 10 based on 1 rating