มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

 
              ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กำหนดการจัดกิจกรรม

GD Star Rating
loading...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙, 10.0 out of 10 based on 1 rating