ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจฯ แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ให้มาการรับเครื่องหมายนักศึกษา


นักศึกษาปี 1 รหัส’60 ที่ได้สั่งชุดสินค้า (เครื่องหมายนักศึกษา) กับทางศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจฯ   ให้มารับสินค้าได้ที่ ชั้น 1 อาคารอาลัมพาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  วันจันทร์ ถึงวันศุกร์    ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อสอบถาม โทร 054-237368
หมายเหตุ ให้นำใบเสร็จรับเงินมายืนยันการรับเครื่องหมายนักศึกษาด้วยนะคะ
GD Star Rating
loading...
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจฯ แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ให้มาการรับเครื่องหมายนักศึกษา, 10.0 out of 10 based on 1 rating