มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านสา จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

   
       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำปางเขต ๓ และบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับประถมศึกษา โดยมีอาจารย์อัจฉริยา  ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกเหนือจากในชั้นเรียน และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ เครื่อง ให้กับทางโรงเรียนชุมชนบ้านสาเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
2 ชิ้น
GD Star Rating
loading...