ม.ราชภัฏลำปาง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำโรงเรียนสาธิต


เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำโรงเรียนสาธิต
…………………………………………………………………………….
           ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำโรงเรียนสาธิต ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐  เนื่องจาก คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ผิดพลาด ซึ่งไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่าน

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำโรงเรียนสาธิต, 10.0 out of 10 based on 1 rating