ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
           ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคืนหนังสืออัตโนมัติ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๑ รายนั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย ดังนี้

เอกสารเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา, 10.0 out of 10 based on 1 rating