งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาค กศ.บป.ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

      news2016-900-060260
ด้วยนักศึกษาภาค กศ.บป.รุ่น 28 และนักศึกษาตกค้าง จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาภาคกศ.บป.และนักศึกษาตกค้าง ที่สำเร็จการศึกษาดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
คลิกเพื่ออ่าน

GD Star Rating
loading...
งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาค กศ.บป.ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559, 10.0 out of 10 based on 1 rating