โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. เปิดอบรมหลักสูตร “ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร”สำหรับบุคลากร มร.ลป. และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา

%e0%b8%9b%e0%b8%8a%e0%b8%aa-%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b5-%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%84 %e0%b8%9b%e0%b8%8a%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. เปิดอบรมหลักสูตร “ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร”สำหรับบุคลากร มร.ลป. และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา
ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม
ใบสมัครสำหรับหลูกสูตรภาษาเกาหลี
ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม
ใบสมัครสำหรับหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
GD Star Rating
loading...