สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มร.ลป.จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์เมืองเขลางค์…บนวิถีแห่งความพอเพียง”ชิงเงินรางวัล

       news2016-900-170160
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์เมืองเขลางค์…บนวิถีแห่งความพอเพียง” ซึ่งจะร่วมจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลภายในงาน Management Fair ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์  2560 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 1. วัตถุประสงค์
  • เพื่อปลูกฝังให้รู้จักคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
  • เพื่อส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพที่ทรงคุณค่าของไทย
  • เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคม
 1. หัวข้อในการประกวด
  “มนต์เสน่ห์เมืองเขลางค์…บนวิถีแห่งความพอเพียง”
 1. ประเภทภาพที่ส่งเข้าประกวด
  ภาพถ่ายขนาดไม่ต่ำกว่า 5×7 นิ้ว พร้อมไฟล์ภาพบันทึกลงแผ่นซีดีรอม

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดและใบสมัคร

GD Star Rating
loading...
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มร.ลป.จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์เมืองเขลางค์...บนวิถีแห่งความพอเพียง”ชิงเงินรางวัล, 10.0 out of 10 based on 1 rating