นศ.สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มร.ลป.คว้ารางวัลอันดับ 1และ 2 จากการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบแดนซ์เซอร์

        2014-11-19_10-19-45
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้รับถ้วยรางวัล       รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมภาษาไทย คบ.ปี 2 และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมนางฟ้าเอกไทย  จากการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบแดนซ์เซอร์ (เพลงช้าและเพลงเร็ว)ในงานมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 13 “ไทคัพ” ระดับเขตภาคเหนือตอนบน     ณ จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 11 – 18 พฤศจิกายน  2557  ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับบริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

GD Star Rating
loading...
นศ.สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มร.ลป.คว้ารางวัลอันดับ 1และ 2 จากการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบแดนซ์เซอร์, 10.0 out of 10 based on 1 rating