คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป.ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ” 27 ส.ค.57

Post-lpru-57-150857-01pg
ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ” โดยการปลูกจะทำด้วยวิธีปลูกข้าวแบบนาดำ เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีการลงแขก กับการอนุรักษ์ข้าวไทย ใ้หเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจกพอเียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณแปลงนาสาธิตศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กำหนดการจัดกิจกรรม
คลิกที่นี่

GD Star Rating
loading...
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป.ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ" 27 ส.ค.57, 10.0 out of 10 based on 1 rating