คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. ขอเชิญร่วมทำบุญสืบชะตาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

    Post-lpru-57-150857-00
ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะจัดทำบุญสืบชะตาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข กำหนดให้มีการทำบุญในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

GD Star Rating
loading...
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. ขอเชิญร่วมทำบุญสืบชะตาคณะเทคโนโลยีการเกษตร, 10.0 out of 10 based on 1 rating