ประมวลภาพ การวางพานพุ่มถวายพระพร ณ บริเวณสนามกีฬา ม.ราชภัฏลำปาง
[First] [Prev] [Next] [Last]
[ดูภาพขนาดจริง] [ดูภาพขนาดจริง] [ดูภาพขนาดจริง] [ดูภาพขนาดจริง]
[ดูภาพขนาดจริง] [ดูภาพขนาดจริง] [ดูภาพขนาดจริง] [ดูภาพขนาดจริง]
[ดูภาพขนาดจริง] [ดูภาพขนาดจริง] [ดูภาพขนาดจริง] [ดูภาพขนาดจริง]