ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏลำปางรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
8 อัตรา
ม.ราชภัฏลำปางรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
2 อัตรา
ม.ราชภัฏลำปางรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
1 อัตรา
ม.ราชภัฏลำปางรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สังกัดคณะครุศาสตร์
3 อัตรา
   
     
ดาว์นโหลด ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 2548  
ดาว์นโหลดใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์พิเศษเต็มเวลา  

ไฟล์เอกสารจัดทำเป็นแบบ PDF ถ้าไม่สามารถเปิดดูได้  คลิกที่นี่   เพื่อติดตั้งโปรแกรม