ตัวอย่างข้อสอบ ครั้งที่ 1 ปี 2547  
ตัวอย่างข้อสอบ ครั้งที่ 2 ปี 2547  
  
 
         
 
ตัวอย่างข้อสอบ ครั้งที่ 1 ปี 2546  
ตัวอย่างข้อสอบ ครั้งที่ 2 ปี 2546  
 
        
ตัวอย่างข้อสอบ ครั้งที่ 1 ปี 2545  
ตัวอย่างข้อสอบ ครั้งที่ 2 ปี 2545  
ตัวอย่างข้อสอบ ครั้งที่ 1 ปี 2544   
ตัวอย่างข้อสอบ ครั้งที่ 2 ปี 2544  
ตัวอย่างข้อสอบ ครั้งที่ 1 ปี 2543
ตัวอย่างข้อสอบ ครั้งที่ 2 ปี 2543  
 
 

***   เอกสารจัดทำเป็นไฟล์ pdf ถ้าเปิดไม่ได้ คลิกที่นี่ เพื่อติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader  ***
.